Where agriculture & environment meet for an open dialogue

Meeting the food and environment challenge - regional events

The Forum for the Future of Agriculture organise regional conferences every year to discuss agriculture and environment at a national level across Europe.
Finland 2018
Regional Forum for the Future of Agriculture Finland - June 13, 2018
More >Close >

Bulgaria 2017
Regional Forum for the Future of Agriculture Sofia
More >Close >

Reims 2017
Regional Forum for the Future of Agriculture Reims
More >Close >

Regional Forum for the Future of Agriculture Finland - June 13, 2018

Participants at the Regional Forum for the Future of Agriculture (FFA) in Helsinki, Finland, hosted by the European Landowners' Organization (ELO), Syngenta, Maanomistajain Liitto (Finnish Landowners’ Organisation), will convene on June 13, 2018 to continue the discussion on the nexus between sustainable farming practices, healthy food and the environment.

Every year, the FFA in Brussels and its regional events emphasize the need for governments, civil society, the private sector and all other stakeholders to work together in order to deliver both food and environmental security. Each year, two FFA Regional Events take place in different locations all over Europe to connect up close with local environmental demands and agricultural conditions and to provide further input for next year’s main stage in Brussels.

In Finland agriculture has to deal with tough climatic conditions including severe winter, short frost-interrupted growing seasons and relatively scarce and acidic arable soils. Although Finland relies heavily on food and other agricultural imports, it has seen an increase in demand not just in these categories, but also for food and agri-business opportunities as well as tourism. These regional demands have partly been generated by structural reforms and the development of Finland’s rural economy. While the country is keeping pace with Europe in terms of growing cities, the above-mentioned growth in rural opportunities mean that its agriculture remains attractive.

However, Nordic countries must also ensure that economic growth and farm practices are shaped in accordance with the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs). Food security and quality, climate change and a liveable planet are foremost among those affected by rural development. During FFA Finland, the first panel will discuss the bridge between farm practice and the SDGs, but also important local issues such as trade with the Russian Federation.

The event also come at the perfect time to discuss the future of Europe’s Common Agricultural Policy, with the Commission expected to release their legislative proposals in May of this year. FFA Finland is therefore in a unique position to discuss the proposals both in the context of Europe and its local agriculture.

The third panel will be dedicated to the sustainable management of natural resources, combatting climate change and biodiversity loss which do not just threaten biodiversity but also have a negative impact on farming. FFA Finland will discuss how land managers can remain profitable while increasing environmental goals and attracting a new generation of farmers.

After the great success of #FFA2018 in Brussels, the Regional Event in Finland will continue the serious debate on the future of agriculture and the environment while paying attention to the unique circumstances of Nordic land management.

FINISH TEXT

European Landowners’ Organization (ELO), Syngenta ja Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund isännöivät Helsingissä 13. kesäkuuta 2018 Regional Forum for the Future of Agriculture (FFA) -seminaaria, missä osallistujat jatkavat keskustelua kestävän maanviljelyn harjoittamisen, terveellisen ruuan ja ympäristön välisistä yhteyksistä.

FFA Brysselissä ja alueellisissa tapahtumissa painotetaan joka vuosi yhteistyötä valtioiden, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja kaikkien sidosryhmien kesken ruuan ja ympäristöllisen turvallisuuden saavuttamiseksi. FFA järjestää joka vuosi kaksi alueellista tapahtumaa eri paikoissa ympäri Eurooppaa tuoden näin FFA -seminaarin lähemmäksi ja tutustuakseen paremmin paikallisten ympäristöjen vaatimuksiin ja maatalouden kuntoon sekä tuottaakseen palautetta seuraavan vuoden Brysselin päätapahtumaa varten.

Suomessa maatalous joutuu toimimaan vaikeissa ilmastollisissa olosuhteissa, sisältäen ankaran talven, lyhyen – jopa hallan keskeyttämän- kasvukauden ja melko niukkaravinteisen ja happaman maaperän. Vaikka Suomi tukeutuukin elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden tuontiin, kysyntä on lisääntynyt paitsi näissä luokissa, mutta myös elintarvike- ja maatalouden liiketoimintamahdollisuuksissa sekä matkailussa. Nämä alueelliset vaatimukset ovat osittain johtuneet rakenneuudistuksista ja Suomen maaseudun talouden kehityksestä.

Kun maa pysyttelee mukana Euroopassa, jonka kaupungit kasvavat, edellä mainitut maatalouden kasvumahdollisuudet tarkoittavat, että sen maatalous pysyy houkuttelevana.

Pohjoismaiden on varmistettava, että talouskasvu ja maatalouskäytännöt muotoillaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti. Elintarkkeiden turvallisuus ja laatu, ilmastonmuutos ja elävä planeetta ovat ennen kaikkea ne, jotka vaikuttavat maatalouden kehittämiseen. FFA Suomen aikana ensimmäisessä paneelissa keskustellaan maatalouskäytäntöjen ja kestävän kehityksen tavoitteiden välisestä suhteesta, mutta myös tärkeistä paikallisista kysymyksistä, kuten kaupankäynnistä Venäjän kanssa.

Tapahtumassa on erinomainen tilaisuus keskustella Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tulevaisuudesta, sillä komission odotetaan antavan lainsäädäntöehdotuksensa tämän vuoden toukokuussa. FFA Suomi on siksi ainutlaatuisessa asemassa keskustella ehdotuksista niin Euroopan kuin paikallisen maatalouden näkökulmasta.

Kolmas paneeli suunnataan luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, mikä ei ainoastaan ole uhka luonnon monimuotoisuudelle, vaan vaikuttaa negatiivisesti myös maatalouteen. FFA Suomessa käsitellään sitä, kuinka viljelijät voivat säilyttää kannattavuuden ja samalla lisätä ympäristötavoitteita sekä houkutella uuden sukupolven viljelijöitä.

Brysselin menestyksellisen #FFA2018 – tapahtuman jälkeen paikallinen tapahtuma Suomessa jatkaa tärkeää keskustelua maatalouden ja ympäristön tulevaisuudesta ja kiinnittää samalla huomiota pohjoisen maankäytön ainutlaatuisiin olosuhteisiin.
Regional Forum for the Future of Agriculture Sofia

The European Landowners' Organization (ELO), Syngenta, BAALO (Bulgarian Association of Agricultural Landowners) and NAABS (National Association Bulgarian Black Sea) hosted the Regional Forum for the Future of Agriculture on Wednesday, November 29, 2017 in Sofia, Bulgaria (Grand Hotel Sofia)

The conference addressed three key questions:
• Panel 1: How the Sustainable Development Goals can help address global agriculture issues?
• Panel 2: Where is the Common Agricultural Policy reform going?
• Panel 3: How can competitiveness and environmental protection coexist within the Bulgarian agriculture landscape?
Regional Forum for the Future of Agriculture Reims

Participants at Reims agreed that unless there is a significant course correction, agricultural production around the world is at risk. Europe in particular is facing serious challenges in finding its new generation of farming entrepreneurs. Low agricultural prices and biodiversity preservation are interrelated challenges to which finding solutions is not easy.

In order to deliver on both production and environmental protection, there was broad agreement that Europe’s Common Agricultural Policy (CAP), the EU’s biggest budget item, remains the best tool with which to effect change and help the European rural areas turn challenges into opportunities. However, significant divisions remain between those who would prioritise production goals and those who wish to see the same CAP funds address greater environmental protection. Speakers and participants agreed that the new CAP should follow the direction set out by the UN Sustainable Development Goals (SDGs), and that the preservation of worldwide ecosystems must be a top priority. Furthermore, participants agreed that agriculture has a key role to play in addressing global challenges and thus must be moved to the centre of the food systems agenda and of SDG implementation.

There is vast potential and scope for innovation and the application of IT technology to agriculture. Thanks to precision tools, new breeding techniques and good cooperation between farmers and institutions, greater harvests could be achieved while reducing pressure to the environment. Still, FFA Regional participants expressed concerns as to whether Europe would allow its land managers full access to these potential benefits.

The discussion and debate held in Reims are part of a Europe-wide search for solutions to the questions raised at the main FFA event in Brussels, which will see its 10th anniversary edition in Brussels on March 28 of this year.
Slovenia 2016
How can a small country like Slovenia contribute to the Global Goals?
More >Close >

Vienna 2016
How to cope with the expectations from the agricultural sector and the environment?
More >Close >

Den Haag 2015
Green / sustainable countryside & productive agriculture and innovation
More >Close >

How can a small country like Slovenia contribute to the Global Goals?

In collaboration with MEP Bogovič, the regional FFA took place on Friday, December 2, 2016 at the Grand Hotel Union, Ljubljana, Slovenia. The event firstly examined the global need for sustainable food production, especially in alignment with several of the UN Sustainable Development Goals (SDGs), before focussing on what Europe and particularly Slovenia can do to improve the farming sector through its policy and resource management systems.

The Forum was chaired by former European Environment Commissioner and Chair of the RISE Foundation, Janez Potočnik. It featured a range of high-level speakers including Tanja Strniša, State Secretary, Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Gabriel Lodares, Vice-President, European Landowners’ Organization, prof. dr. Emil Erjavec, Chair of Agricultural Economics, University of Ljubljana, Bernd Kallfass, Corporate Product Management, Deutz-Fahr, prof. dr. Marina Pintar, Chair of Agrometeorology and Agricultural Land Management, University of Ljubljana, Anton Medved, President, Farmers’ Union and Branko Ravnik, Director, Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia. The discussion was moderated by Vida Petrovčič, Journalist.
How to cope with the expectations from the agricultural sector and the environment?

In collaboration with Land&Forst Betriebe Österreich, the regional FFA took place on Tuesday, June 14, 2016 at Justizpalast, Vienna, Austria.

After an introduction by FFA Chairman, Janez Potočnik, there was a keynote speech from Dr. Folkhard Isermeyer, President, Thünen Institut followed by a panel session on how to produce for global needs, including what will the markets demand and which path European agriculture should take. The morning continued with a keynote speech by Allan Buckwell, Senior Research Fellow, Institute of European Environmental Policy and then a panel discussion on CAP 2020-2026 - a new direction?

The afternoon session featured a panel discussion on sustainable land management under pressure: the need to rethink ownership laws? After a statement from Andrä Rupprechter, Federal Minister of Agriculture and Forestry, Environment and Water Management, Republic of Austria, the event was closed by FFA Chairman Janez Potočnik.
Green / sustainable countryside & productive agriculture and innovation

The second regional event took place on November 25, 2015 in The Hague. This initiative of ELO, Syngenta and Federatie Particulier Grondbezit, supported by Forum partners: Deutz-Fahr and YARA gathered stakeholders representing landowners and land managers, scientist, environmentalists as well as local and national authorities.

The first panel on “Green/Sustainable Countryside” emphasised the discussion about the CAP reform, as European citizens expect more “green” outcomes to be present in the countryside. Key agro-economic and political trends and challenges were also tackled.

The second panel on “Productive Agriculture and Innovation” focused on new technologies and adaptation of existing ones and how farmers and land managers need a different kind of knowledge. How accessible are these technologies for farmers and what about practice were at the core of the debate which followed.
Milan EXPO 2015
Future and Innovation in Agriculture
More >Close >

Copenhagen 2014
How to sustainably produce more with less and trade better
More >Close >

Bucharest 2014
How to sustainably produce more with less and trade better
More >Close >

Future and Innovation in Agriculture

The first regional FFA2015 took place under the auspices of the EXPO Milan (among others), gathering major stakeholders in the agricultural field under the theme: “Future and Innovation in Agriculture”. The debate panels saw high level speakers from the national and European level. The event was closed with the signing of the Milan Charter.
How to sustainably produce more with less and trade better

On September 30, in Copenhagen, ELO and Syngenta, in association with the Danske Godser og Herregårde, Sveriges Jordägareförbund, Yara SA/NV and RISE Foundation organized the satellite conference for the FFA. The objective of the event was to stimulate the debate on how improve food and environmental security, both at international and local level. The speakers focused their attention on three main axes during round table debates: Global vision: responses to Climate change and other global challenges; European vision & Sustainable Intensification of Agriculture and Regional vision on practical & political approaches.

 
How to sustainably produce more with less and trade better

The Regional FFA event held in Bucharest, in the presence of 160 delegates, called for the need of Romanian farmers to contribute to food and environmental security and to deliver a sustainable and intensive agriculture. In other words, to sustainably produce more with less in the context of increasing business profitability of the agribusiness sector. The Forum also focused on global agricultural issues, including the discussions on the TTIP such as the benefits of the Free Trade Agreement with the United States regarding intensification of trade, with opportunities for the agricultural food sector including dairy, fruits and processed products; and concerns about undermining the European Union food safety and environmental standards.

 
Berlin 2013
Agricultural property - meeting the food and environmental challenge: Is the Common Agricultural Policy (CAP) on the right way?
More >Close >

Lisbon 2013
The agroforestry challenge - producing while safeguarding the environment
More >Close >

Madrid 2012
Meeting the Food & Environmental Challenge
More >Close >

Agricultural property - meeting the food and environmental challenge: Is the Common Agricultural Policy (CAP) on the right way?

The sixth FFA called on European and World leaders to seriously address the imbalances in the global food and agriculture system and provide solutions to the following key challenges - Enable Africa to feed itself and enhancing innovation and the sustainable intensification of food production.

While Africa needs to sustainably increase its production through indigenous growth, coupled with more foreign investments and the genuine political will to improve the lives of African citizens, Europe has to increase its production on the available land while preserving ecosystems and biodiversity and using fewer resources by applying state-of-the art science and innovation.

 
The agroforestry challenge - producing while safeguarding the environment

With the objective of improving the food and environmental security, both at the international and local level, the speakers at the regional event in Lisbon focused their attention on three main axes: Global vision: New forms of production and economic development; European vision: The CAP and the Food production and National vision: Sustainable production and use of resources.
Meeting the Food & Environmental Challenge

The regional Forum for the Future of Agriculture (FFA) in Madrid in December 2012 asked for a clear engagement in favour of the research and development (R&D) in agriculture; as well as for a better communication of the efforts provided by the farmers to society.
Chlumec nad Cidlinou 2012
Meeting the Food & Environmental Challenge
More >Close >

Paris 2011
Competitiveness and environment for the future of agriculture: the unique option for Europe and France
More >Close >

Warsaw 2011
CAP renewal for better farming
More >Close >

Meeting the Food & Environmental Challenge

The regional conference of the Forum for the Future of Agriculture took place for the first time in Czech Republic. The conference itself took place in the Chateau Karlova Koruna in Chlumec nad Cidlinou with green NGOs, the agro-industry and private landowners in attendance, as well as representatives from the several stakeholder groups, including the younger generation with Young Friends of the Countryside. High level speakers and more than 100 participants contributed to the debate structured in three panels.

 
Competitiveness and environment for the future of agriculture: the unique option for Europe and France

The aim of the regional FFA in Paris was to get an analysis of the CAP Reform presented by Commissioner Ciolos the week before, and to focus on agricultural issues in France, with a presentation of Brazilian agricultural evolution over the past 50 years.
CAP renewal for better farming

The regional conference took place at University of Life Sciences (SGGW) in Warsaw under the auspices of the Polish Minister of Agriculture Marek Sawicki and in collaboration with the Polish Federation of Union of Agricultural Employers-Tenants and Landowners and Warsaw University of Life Sciences (SGGW). The conference focused on the CAP reform from the perspective of the Central and Eastern EU member states.
Budapest 2010
Challenges of modern food and feed production
More >Close >

Moscow 2010
Russian Agriculture: what are the challenges and opportunities?
More >Close >

Kiev 2009
Agriculture and trade
More >Close >

Challenges of modern food and feed production

Over 200 participants gathered in Budapest for the first regional conference of the Forum for the Future of Agriculture. This particular conference focused primarily on the challenges of modern food and feed production.
Russian Agriculture: what are the challenges and opportunities?

This conference focused predominantly on agribusinesses, farming and trade and infrastructure in Russia. The event brought together key political leaders from Russia and the EU, along with stakeholders from international agri-businesses, farmers and landowners, academic institutions, and NGOs, in order to identify key areas for cooperation such as research and development and best farming practices.
Agriculture and trade

The Kiev forum provided a basis for a rich discussion amongst the participants about the potential of Ukrainian agriculture not to produce simply what the country needs but to contribute to overall world supplies. The Ukraine’s economic and social development is not possible without the establishment of innovative production and agricultural technologies.
Milan 2009
Soil and new investments for productivity, environment and energy
More >Close >

Madrid 2009
New technologies
More >Close >

Wroclaw 2008
Special Focus on New Member States
More >Close >

Soil and new investments for productivity, environment and energy

The forum in Milan focused on “The Earth and the New Investments between Production, Environment and Energy”. Participants focused on the balance between three fundamental elements: food, energy and environment.
New technologies

This event continued to reflect the many themes discussed in Brussels and consequently produced further engaging debates. Speakers discussed the challenge of feeding the planet in a sustainable way, whilst ensuring that European society benefits from adequate rural development. The fundamental need for modern technologies in food production and the protection of the environment was also discussed.
Special Focus on New Member States

This particular conference was organised specifically to respond to the need of the New Member States on the main challenges facing the sector, namely food and environmental security.